Hvor mye uutnyttet potensial har
dine medarbeidere – 20%? 30%?
Hva vil skje hvis denne kraften slippes fri?

 

Hvem er Cleartalk for?

Cleartalk er en samling verktøy, metoder og prinsipper for å utvikle  grupper, medarbeidere og ledere.

Cleartalk er for deg som har ønske om å få fram det beste i deg selv og andre og  føler glede og mening når du ser talent kommer fram, når tilbakeholdte egenskaper blir sluppet fri, når store ideer lander.  Når engasjement og ansvarsfølelse er ekte og kommer innenfra.

Cleartalk er for deg som har fått nok av å gå rundt grøten. Du er ikke fornøyd med at ting bare fungerer ok. Du vil skape noe det svinger av. En motiverende, spennende og meningsfylt arbeidshverdag med likesinnede som vil  bidra. Sammen flytter dere grensene for hva som er mulig.

Du har en dyp respekt for andre menneskers integritet og verdier, og ser menneskers potensiale snarere enn deres svakheter. Samtidig er du en pragmatisk realist som elsker ærlighet, og ønsker  å kalle en spade for en spade.

Cleartalks menneskesyn

Det ligger i menneskets natur å ville utvikle oss , ekspandere, skape og prøve nye ting. Utnytte  mer og mer av vårt potensiale. Dette er en kraft som kommer innenfra og som er vesentlig mer bærekraftig enn handlinger som kommer i hovedsak fra skyldfølelse eller redsel.

Denne positive, kreative kraften som bor i oss alle kan ta mange former. Felles for alle er at de har en visdom og intelligens som bidrar til en positiv utvikling på alle plan både for individet og organisasjonen. Når vi utvikles og ekspanderer får vi tilgang til vår kraft, integritet, kreativitet, helhets tenk, langsiktighet, fokus, intuisjon og klarhet. Og ikke minst glede, medfølelse og samarbeidsvilje i arbeidshverdagen. 

Når vi er i  kontakt med disse kvalitetene i oss selv er vi ustoppelige. Enten det handler om å prestere og gjøre en virkelig forskjell på jobb, eller skape en  kjærlighetsfull relasjon med din partner og barn.

Cleartalk er en samling med smarte og effektive måter å få individet og organisasjonen til å prestere bedre på. Men Cleartalk hjelper også deltagerne til å få en lettere tilgang til sine indre ressurser, noe som gir en enda kraftfullere effekt på produktivitet og livsglede.