Du er eksperten

De beste svarene kommer innenifra…

Hva er Cleartalk Coaching

Cleartalk coaching kommer fra ønsket om å åpne opp for potensial og muligheter. Å la det som spirer og gror få oppmerksomhet og næring. Åpne opp for nye perspektiv og sammenhenger.  Forankre mål og strategier i dypere verdier. Og gjennom det støtte ekte motivasjon og opplevd mening. Cleartalk Coaching handler om å skape forutsetninger for produktivitet, effektivitet og livsglede ved å ta bort det som hindrer vår indre intelligens og kraft fra å fungere optimalt.

Cleartalk coaching hjelper deg til å

  • Se egne mål
  • Se resurser og muligheter
  • Håndtere hinder
  • Finne egne løsninger  og svar
  • Formulere strategier
  • Finne kraft og energi til å virkeliggjøre mål

Alene eller sammen

Coaching eller teambuilding

Individuell Coaching

Individuell coaching er intensive samtaler på tomannshånd med fokus på utfordringer du har i din rolle som leder eller medlem i et team eller gruppe. Det kan være alt fra hvordan løse konflikter mellom  dine medarbeidere til usikkerhet om strategiske valg eller hvordan kombinere jobb og familie.

Coachens viktigste oppgave  er å skape et rom der dine egne svar har mulighet til å bryte igjennom støyen fra en ofte turbulent hverdag. Du får får støtte til  å se din situasjon, dine oppgaver og dine utfordringer i ett nytt perspektiv. Du får muligheten til å gjenoppfriske din kontakt med dine grunnleggende verdier og din dypeste motivasjon for å skape, utvikle og lede.

Dette skaper en positiv spiral som gjør at du kan bringe bedriften, din arbeidsgruppe eller prosjekt framover med større klarhet og kraft.

Du får både oppleve å bli lyttet til med dyp respekt og få svare på spørsmål som åpner for nye perspektiv og og muligheter. Men du må også regne med å bli utfordret hvis du ikke ”walk your talk”. 

Teamcoaching  - Teambuilding

Cleartalk team coaching er en gruppeprosess der vi ser på tema og problemstillinger som er viktige og aktuelle for teamet.  Det kan være spørsmål rundt gruppens interne samarbeidsforhold, eller uklarhet om strategier og arbeidsmåter.

For at en team skal fungere må alle bli hørt og inkludert. Avvikende oppfatninger og upopulære standpunkt kommer ofte ikke fram i det daglige, men kan gjøre at teamet fungerer langt dårligere enn dets potensiale.

Gruppeprosessen oppfordrer til åpenhet og ærlighet og virker sammensveisende på deltagerne.  Deltagerne får muligheten til  å ta en pause fra hverdagens detaljer og få en sjanse til å se  ting i et større og dypere perspektiv.  De får økt bevissthet og en dypere forståelse for teamets mål, strategier og utfordringer. Og ikke minst: Deltagerne vil oppleve nye sider av hverandre og lære hverandre å kjenne på et dypere plan. Alt dette reduserer risikoen for unødvendig friksjon i samarbeidet og legger grunnlaget for  en langsiktig bærekraftig produktivitet og ytelse for hele gruppen.