Du er eksperten

De beste svarene kommerA�innenifra…

Hva er Cleartalk Coaching

Cleartalk coaching kommer fra A?nsket om A? A?pne opp for potensial og muligheter. A� la det som spirer og gror fA? oppmerksomhet og nA�ring. A�pne opp for nye perspektiv og sammenhenger.A� Forankre mA?l og strategier i dypere verdier. Og gjennom det stA?tte ekte motivasjon og opplevd mening. Cleartalk Coaching handler om A? skape forutsetninger for produktivitet, effektivitet og livsglede ved A? ta bort det som hindrer vA?r indre intelligens og kraft fra A? fungere optimalt.

Cleartalk coaching hjelper deg til A?

  • Se egne mA?l
  • Se resurser og muligheter
  • HA?ndtereA�hinder
  • Finne egneA�lA?sningerA� og svar
  • Formulere strategier
  • Finne kraft og energi til A? virkeliggjA?re mA?l

Alene eller sammen

Coaching eller teambuilding

Individuell Coaching

Individuell coaching er intensive samtaler pA? tomannshA?nd med fokus pA? utfordringer du har i din rolle som leder eller medlem i et team eller gruppe. Det kan vA�re alt fra hvordan lA?se konflikter mellom A�dine medarbeidere til usikkerhet om strategiske valg eller hvordan kombinere jobb og familie.

Coachens viktigste oppgave A�er A? skape et rom der dine egne svar har mulighet til A? bryte igjennom stA?yen fra en ofte turbulent hverdag.A�Du fA?r fA?r stA?tte til A�A? se din situasjon, dine oppgaver og dine utfordringer i ett nytt perspektiv. Du fA?r muligheten til A? gjenoppfriske din kontakt med dine grunnleggende verdier og din dypeste motivasjon for A? skape, utvikle og lede.

Dette skaper en positiv spiral som gjA?r at du kanA�bringe bedriften, din arbeidsgruppe eller prosjekt framover med stA?rre klarhet og kraft.

Du fA?r bA?de oppleve A? bli lyttet til med dyp respekt og fA? svare pA? spA?rsmA?l som A?pner for nye perspektiv og og muligheter. Men du mA? ogsA? regne med A? bli utfordret hvis du ikke ”walk your talk”.A�

Teamcoaching A�- Teambuilding

Cleartalk team coaching er en gruppeprosess der vi ser pA? tema og problemstillinger som er viktige og aktuelle for teamet.A� Det kan vA�re spA?rsmA?l rundt gruppens interne samarbeidsforhold, eller uklarhet om strategier og arbeidsmA?ter.

For at en team skal fungere mA? alle bli hA?rt og inkludert. Avvikende oppfatninger og upopulA�re standpunkt kommer ofte ikke fram i det daglige, men kan gjA?re at teamet fungerer langt dA?rligere enn dets potensiale.

Gruppeprosessen oppfordrer til A?penhet og A�rlighet og virker sammensveisende pA? deltagerne.A� Deltagerne fA?r muligheten tilA� A? ta en pause fra hverdagens detaljer og fA? en sjanse til A? seA� ting i et stA?rre og dypere perspektiv. A�De fA?r A?kt bevissthet og en dypere forstA?else for teamets mA?l, strategier og utfordringer. Og ikke minst: Deltagerne vil oppleve nye sider av hverandre og lA�re hverandre A? kjenne pA? et dypere plan. Alt dette reduserer risikoen for unA?dvendig friksjon i samarbeidet og legger grunnlaget forA� en langsiktig bA�rekraftig produktivitet og ytelse for hele gruppen.