Cleartalk Training

De beste teknikkene for relasjonsbygging, kommunikasjon og bærekraftig personlig produktivitet.

IMG_3689

”For selv å bli forstått må du forstå den du snakker med . Du behøver innsikt i mottagerens verdier og intensjoner. Da kan du kommunisere klart og nå fram.”

Cleartalk Training

Rett på sak, enkelt og klart.

Hva er Cleartalk Training?

Cleartalks grunnleggende metode er fokusert nærvær, aktiv lytting og evnen til å stille klare og produktive spørsmål. I våre traininger får deltagerne oppleve de positive effektene av dette på kroppen. Og vi trener og repeterer til denne måten å kommunisere på  blir en integrert del av vår daglige kommunikasjon.

I undervisningen opplever vi hvordan metoden bidrar til forbedret kvalitet, resultat og effektivitet i de fleste situasjoner der vi relaterer til andre mennesker. Metoden inkluderer flere teknikker og verktøy som tilsammen gir deg en bred kompetanse i kommunikasjon og lederskap.

Eksempel på temaer i Cleartalk Training

 • Få lettere tilgang til dine indre ressurser i utfordrende situasjoner.
 • Skjerp din intuisjon, kreativitet og evne til å fokusere gjennom nærvær og mindfulness.
 • Lær deg å se forskjell på observasjoner og tolkninger så kommuniserer du klarere.
 • Si ja til øyeblikket og frigjør kraft og kreativitet til å ta neste skritt.
 • Se nye muligheter. Skift av fokus fra ”what is wrong” til  ”what can be done”.
 • Forenkle din arbeidshverdag med evnen til å si klare Ja og Nei.
 • Behov, posisjoner og strategier. Win-win fokus i små og store forhandlinger.
 • Hvordan gi klare tilbakemeldinger. Den vanskelige samtalen.

Noe for alle

Kort og effektivt eller fordyping

Endagskurser

Basert på Cleartalks grunnleggende metode tilbys følgende tema som endagskurs:

 • Cleartalk på jobben
 • Forhandlinger
 • Konfliktløsning
 • Den vanskelige samtalen
 • Så coacher du dine medarbeidere

Cleartalk Practitioner

Dette er en utdannelse over 3 ganger 3 dager med et strukturert program for opplevelsesbasert læring og integrasjon. Her går vi dypere inn i Cleartalks grunnleggende metode  som er fokusert nærvær, aktiv lytting og evnen til å stille bra spørsmål.  Her blir du utfordret til å ta det ekstra skrittet for å vokse som leder og medmenneske.

For å forsterke denne prosessen ytterligere inngår oppfølgingsamtaler med hver enkelt deltager. Der det vi lærer blir relatert til daglig livet og utfordringer og muligheter i den konkrete jobbsituasjonen.