Cleartalk Training

De beste teknikkene for relasjonsbygging, kommunikasjon og bA�rekraftig personlig produktivitet.

IMG_3689

”For selv A? bli forstA?tt mA? du forstA? den du snakker med . Du behA?ver innsikt i mottagerens verdier og intensjoner. Da kan du kommunisere klart og nA? fram.”

Cleartalk Training

Rett pA? sak, enkelt og klart.

Hva er Cleartalk Training?

Cleartalks grunnleggende metode er fokusert nA�rvA�r, aktiv lytting og evnen til A? stille klare og produktive spA?rsmA?l. I vA?re traininger fA?r deltagerne oppleve de positive effektene av dette pA? kroppen. Og vi trener og repeterer til denne mA?ten A? kommunisere pA? A�blir en integrert del av vA?r daglige kommunikasjon.

I undervisningen opplever vi hvordan metoden bidrar til forbedret kvalitet, resultat og effektivitet i de fleste situasjoner der vi relaterer til andre mennesker. Metoden inkluderer flere teknikker og verktA?y som tilsammen gir deg en bred kompetanse i kommunikasjon og lederskap.

Eksempel pA? temaer i Cleartalk Training

 • FA? lettere tilgang til dine indre ressurser i utfordrende situasjoner.
 • Skjerp din intuisjon, kreativitet og evne til A? fokusere gjennom nA�rvA�r og mindfulness.
 • LA�r deg A? se forskjell pA? observasjoner og tolkninger sA? kommuniserer du klarere.
 • Si ja til A?yeblikket og frigjA?r kraft og kreativitet til A? ta neste skritt.
 • Se nye muligheter. Skift av fokus fra a�?what is wrong” til A�”what can be donea�?.
 • Forenkle din arbeidshverdag med evnen til A? si klare Ja og Nei.
 • Behov, posisjoner og strategier. Win-win fokus i smA? og store forhandlinger.
 • Hvordan gi klare tilbakemeldinger. Den vanskelige samtalen.

Noe for alle

Kort og effektivt eller fordyping

Endagskurser

Basert pA? Cleartalks grunnleggende metode tilbys fA?lgende tema som endagskurs:

 • Cleartalk pA? jobben
 • Forhandlinger
 • KonfliktlA?sning
 • Den vanskelige samtalen
 • SA? coacher du dine medarbeidere

Cleartalk Practitioner

Dette er en utdannelse over 3 ganger 3 dager med et strukturert program for opplevelsesbasert lA�ring og integrasjon. Her gA?r vi dypere inn i Cleartalks grunnleggende metodeA� som er fokusert nA�rvA�r, aktiv lytting og evnen til A? stille bra spA?rsmA?l. A�Her blir du utfordret til A? ta det ekstra skrittet for A? vokse som leder og medmenneske.

For A? forsterke denne prosessen ytterligere inngA?r oppfA?lgingsamtaler med hver enkelt deltager. Der det vi lA�rer blir relatert til daglig livet og utfordringer og muligheter i den konkrete jobbsituasjonen.