Cleartalk:

Den enkle veien til bedre samarbeid og produktivitet

Effekter og resultat

Cleartalk er verktøy og prosesser som bidrar til å skape åpenhet, bevissthet, styrke og fleksibilitet i en person eller gruppe. En åpenhet og trygghet som gjør at friksjonen blir mindre. Alt går smidigere. Mer av energien kan brukes til konstruktive og produktive aktiviteter. Individet og gruppen blir mindre sårbare for endringer. Konflikter oppstår sjeldnere og kan lettere løses. Ingen vet hva framtiden vil bringe. Men vi vet at trygge medarbeidere med sterk indre motivasjon og få konflikter vil være bedre istand til å møte framtidens krav. 

Cleartalks metode

Cleartalks viktigste metode er trening i fokusert nærvær, aktiv lytting og evnen til å stille bra spørsmål.  Metoden består av en mengde teknikker som kan kombineres på forskjellige måter. Men ofte er det enkle det beste. Den fokuserte tilstedeværelsen og evnen til å stille seg selv og andre konstruktive spørsmål  gir veldig  ofte svarene og klarheten som behøves.

Våre produkter

Cleartalk Training & Cleartalk Coaching

Cleartalk Training:

 • Kortere eller lengre virksomhetstilpassede kurser basert på Cleartalks metode.
 • Cleartalk Practitioner  er en utdannelse på 3 ganger 3 dager med et strukturert program for opplevelsesbasert læring og integrasjon av Cleartalks viktigste verktøy og metoder.

Cleartalk Coaching

 • Individuell Coaching er samtaler 1 til 1 med fokus på de utfordringer du har som leder i jobb eller privat.
 • Teamcoaching/Teambuilding er en  gruppeprosess der gruppens behov og tema styrer forløpet. Begrenset direkte undervisning, men Cleartalks metoder og prinsipper blir brukt for å støtte gruppen i sin utforskning av f.eks en oppgave, prosjekt eller sin  sin egen funksjon.

 

Cleartalk fungerer overalt

Bedre kommunikasjon i alle sammenhenger

Ledelse og bedriftskultur

Cleartalks metode er ikke bare en teknikk som øker samarbeid og fleksibilitet i gruppen . Det er også et ledelsesprinsipp. Gjennom i større utstrekning å stille spørsmål istedenfor  å gi ordrer skaper du som leder økt bevissthet, motivasjon og eierskap hos din medarbeidere. Og ikke minst, du får  større innsikt i hva som foregår og hvordan dine medarbeidere tenker.

Kommunikasjon , salg og forhandlinger

Folk vil føle seg hørt, respektert og oppleve at andre lytter til dem. Først da er de villige til å virkelig ta inn hva andre har å si. Cleartalks metode går dypere enn andre kommunikasjon- og salgsmetoder og skaper et fundament der ekte empati og interesse kan få vokse fram. Aktiv lytting, speiling og nærvær kan bli en naturlig del av alle møter med andre mennesker. I en presset forhandling eller viktig salgsmøte kan det være forskjellen på suksess og fiasko.

Lønnsomt

Matnytting kunnskap

Enkle teknikker som blir brukt

Cleartalks kurser, grupper og utdannelser  er opplevelsesbasert og fokusert på at deltagerne skal sitte igjen med kunnskap som er vel integrert i deres arbeidssituasjon  - kunnskap som derfor blir brukt i dagliglivet. 

Et kurs eller en utdannelse  skal være matnyttig og ha praktisk langvarig effekt. Det er lett å delta på et kurs eller konferanse, bli inspirert og få den ene aha- opplevelsen etter den andre – for så å se det du har lært gradvis forsvinne mellom hverdagens mange gjøremål. Etter noen uker tenker du kanskje : ” Hva var det egentlig jeg lærte på det kurset ?”

Oppfølging

I vår utdannelse, Cleartalk Practitioner, er repetisjon og påminnelser en viktig og integrert del av utdannelsen:

 • Fokus på et overkommelig antall teknikker under utdannelsen.
 • E-post påminnelser om viktige poeng og teknikker.
 • Oppfølgingssamtaler med hver enkelt deltager.

Bakgrunn

Noen inspirasjonskilder

 • Zen-Coaching 
 • Non-Violent Communication
 • Harvard Negotiation Project

 • CTI coaching og team coaching
 • Mindfullness
 • UGL