Cleartalk:

Den enkle veien til bedre samarbeid og produktivitet

Effekter og resultat

Cleartalk er verktA?y og prosesser som bidrar til A? skape A?penhet, bevissthet, styrke og fleksibilitet i en person eller gruppe. En A?penhet og trygghet som gjA?r at friksjonen blir mindre. Alt gA?r smidigere. Mer av energien kan brukes til konstruktive og produktive aktiviteter. Individet og gruppen blir mindre sA?rbare for endringer. Konflikter oppstA?r sjeldnere og kan lettere lA?ses. Ingen vet hva framtiden vil bringe. Men vi vet at trygge medarbeidere med sterk indre motivasjon og fA? konflikter vil vA�re bedre istand til A? mA?te framtidens krav.A�

Cleartalks metode

Cleartalks viktigste metode er trening i fokusert nA�rvA�r, aktiv lytting og evnen til A? stille bra spA?rsmA?l. A�Metoden bestA?r av en mengde teknikker som kan kombineres pA? forskjellige mA?ter. Men ofte er det enkle det beste. Den fokuserte tilstedevA�relsen og evnen til A? stille seg selv og andre konstruktive spA?rsmA?lA� gir veldigA� ofte svarene og klarheten som behA?ves.

VA?re produkter

Cleartalk Training & Cleartalk Coaching

Cleartalk Training:

 • Kortere eller lengre virksomhetstilpassede kurser basert pA? Cleartalks metode.
 • Cleartalk PractitionerA�A�er en utdannelse pA? 3 ganger 3 dager med et strukturert program for opplevelsesbasert lA�ring og integrasjon av Cleartalks viktigste verktA?y og metoder.

Cleartalk Coaching

 • Individuell CoachingA�er samtaler 1 til 1 med fokus pA? de utfordringer du har som leder i jobb eller privat.
 • Teamcoaching/TeambuildingA�er enA�A�gruppeprosess der gruppens behov og tema styrer forlA?pet. Begrenset direkte undervisning, men Cleartalks metoder og prinsipper blir brukt for A? stA?tte gruppen i sin utforskning av f.eks en oppgave, prosjekt eller sinA� sin egen funksjon.

A�

Cleartalk fungerer overalt

Bedre kommunikasjon i alle sammenhenger

Ledelse og bedriftskultur

Cleartalks metode er ikke bare en teknikk som A?ker samarbeid og fleksibilitet i gruppen . Det er ogsA? et ledelsesprinsipp.A�Gjennom i stA?rre utstrekning A? stille spA?rsmA?l istedenforA� A? gi ordrer skaper du som leder A?kt bevissthet, motivasjon og eierskap hos din medarbeidere. Og ikke minst, du fA?rA� stA?rre innsikt i hva som foregA?r og hvordan dine medarbeidere tenker.

Kommunikasjon , salg og forhandlinger

Folk vil fA?le seg hA?rt, respektert og oppleve at andre lytter til dem. FA?rst da er de villige til A? virkelig ta inn hva andre har A? si. Cleartalks metode gA?r dypere enn andre kommunikasjon- og salgsmetoder og skaper et fundament der ekte empati og interesse kan fA? vokse fram. Aktiv lytting, speiling og nA�rvA�r kan bli en naturlig del av alle mA?ter med andre mennesker. I en presset forhandling eller viktig salgsmA?te kan det vA�re forskjellen pA? suksess og fiasko.

LA?nnsomt

Matnytting kunnskap

Enkle teknikker som blir brukt

Cleartalks kurser, grupper og utdannelser A�er opplevelsesbasert og fokusert pA? at deltagerne skal sitte igjen med kunnskap som er vel integrert i deres arbeidssituasjon A�- kunnskap som derfor blir brukt i dagliglivet.A�

Et kurs eller en utdannelse A�skal vA�re matnyttig og ha praktisk langvarig effekt. Det er lett A? delta pA? et kurs eller konferanse, bli inspirert og fA? den ene aha- opplevelsen etter den andre – for sA? A? se det du har lA�rt gradvis forsvinne mellom hverdagens mange gjA?remA?l. Etter noen uker tenker du kanskje : a�? Hva var det egentlig jeg lA�rte pA? det kurset ?a�?

OppfA?lging

I vA?r utdannelse,A�Cleartalk Practitioner,A�er repetisjon og pA?minnelser en viktig og integrert del av utdannelsen:

 • Fokus pA? etA�overkommelig antall teknikkerA�under utdannelsen.
 • E-postA�pA?minnelserA�om viktige poeng og teknikker.
 • OppfA?lgingssamtalerA�med hver enkelt deltager.

Bakgrunn

Noen inspirasjonskilder

 • Zen-CoachingA�
 • Non-Violent Communication
 • Harvard Negotiation Project

 • CTI coaching og team coaching
 • Mindfullness
 • UGL